Styrelsen

Här är styrelsen i samfälligheten för verksamhetsåret 2023

Annelie Andersson, ordförande

Tommy Larsson, fastighetsansvarig

Berit Perlstedt, sekreterare

Anton Wall, ekonomiansvarig

Irwing Axelsson, suppleant

Jonas Larsson, suppleant

Björn Åstrand, revisor

Michaela Rudolph, valberedning

Tony Johnson, valberedning