Styrelsen

Här är styrelsen i samfälligheten för verksamhetsåret 2021

Annelie Andersson, ordförande

Tommy Larsson, fastighetsansvarig

Berit Perlstedt, sekreterare

Anton Wall, ekonomiansvarig

Joakim Avikainen, suppleant

Jonas Larsson, suppleant

Björn Åstrand, revisor

Michaela Rudolph, valberedning

Tony Johnson, valberedning