Nyheter

2022-02-17

Årsmöte hålls hos ordförande Anneli den 22 februari klockan 18:00. Finns också möjlighet att deltaga digitalt. 

2020-09-29

Det finns nu vissa ritningar över våra hus publicerade under "dokument"

2020-06-02

Enligt årsmötets beslut har styrelsen gått vidare med arbetet kring ytan vid tvättstugan / slänten. Tranemo Trädgårdstjänst har efter anbud fått uppdraget att genomföra hela projektet. Detta kommer vara klart senast när oktober månad är slut och arbetet påbörjas under hösten. Återkom till styrelsen om ni har tankar och idéer. 

2020-02-17

Årsmöte hålls den 23 februari 2020 på Allmänna Vägen 33 C klockan 17.30. Välkomna!

2020-02-04

Föreningen har tecknat ett avtal med NCC gällande snöröjning av trottoar samt gemensam parkering, efter beslut från föregående årsmöte.