Radhusen i Sjömarken

En samlingssida för samfällighetsföreningen

Här hittar du den mest relevanta informationen om Radhusen i Sjömarkens Samfällighetsförening

Historia

Radhusen på Allmänna Vägen i Sjömarken byggdes 1963. Sedan dess har flertalet husägare kommit och gått, men historiskt har det varit ganska lite rotation i husen. Slutsatsen kan vara att man trivs och vill bo här länge samt att det är låga driftskostnader generellt sett. 

År 2011 fick radhusen en gemensam uppfräschning i och med putsning av fasader från gult tegel till vit puts, nya dörrar och fönster och takomläggning. Ständigt utvärderar styrelsen och medlemmarna de insatser som behöver investeras i och genomföras - för en hållbar framtid.